skip to content

Peace and Prosperity Through Science Collaboration

Конкурс із прикладних проблем енергетики - 2011

                   

Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global)

 Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації

Програма спільних наукових проектів 2010-2011

І. Вступ. Загальні положення

Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) приймає заявки на Конкурс із прикладних проблем енергетики за Програмою спільних наукових проектів 2010/2011 років. Заявки на цей конкурс приймаються тільки від спільних груп дослідників зі США та України. Фінансування за цією програмою є спільним від CRDF Global та Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформації. За програмою надаватимуться гранти в сумі до 88 000 доларів США на період до двох років на підтримку спільних груп американських та українських науковців.

Знаходження альтернативних і поновлюваних джерел енергії та зниження рівня її споживання належать до ключових компонент розв’язання проблем зміни клімату та сприянню економічному зростанню. Визнаючи важливість міжнародної координації досліджень у цій галузі, CRDF Global підтримає американсько-українські дослідницькі групи, що працюватимуть над удосконаленням існуючих і створенням нових технологій ефективного використання енергетичних ресурсів, спрямованих на зменшення втрат енергії, використання альтернативних і поновлюваних енергетичних ресурсів у найбільш енерговитратних секторах економіки, як в Україні, так і в США.

Спільна програма приймає заявки з наступних напрямів досліджень:

 • енергоефективність у сільському господарстві;
 • енергоефективність у промисловості;
 • зниження енерговитратності в металургії;
 • енергоефективні транспортні системи та машини;
 • енергоефективні будинки та їхні обладнання, компоненти та системи;
 • виробництво та використання енергії з альтернативних і поновлюваних джерел (біопалива, гідроенергетика, сонячна енергетика, вітрова енергетика, паливні елементи).

CRDF Global - незалежна неприбуткова благодійна організація, створена Урядом США в 1995 році з метою підтримки міжнародного науково-технічного співробітництва шляхом надання грантів, технічних ресурсів і проведення навчання. Подальшу інформацію про CRDF Global можна знайти на Web-сторінці CRDF Global (www.crdf.org). CRDF Global отримує кошти для цієї програми від Державного департаменту США і Національного наукового фонду США.

Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації - центральний орган виконавчої влади України в галузі науки, техніки, інновацій та інформації.

 

ІІ.  Опис програми

А. Загальні положення. Максимальний розмір гранту загалом складатиме 68 тисяч доларів США від CRDF Global  і еквівалент 20 тисяч доларів США у національній валюті України, від Державного агентства України. Не більше, ніж 72 тис. доларів США з коштів, наданих на кожен проект, будуть використані на витрати української дослідницької групи, в тому числі на підтримку установи, де виконуватиметься проект. Не більше 16 тис. доларів США може бути використано для витрат американської групи. Ці кошти надаватимуться окремо і опрацьовуватимуться безпосередньо відповідними особами та установами.

Заявки на конкурс із проблем змін клімату та енергетики за Програмою спільних наукових проектів 2010/2011 років будуть прийматись за наступним графіком.

Термін подання заявок

Галузі науки

Оголошення результатів

Понеділок,

28 березня 2011 року,

о 23.59

за вашінгтонським часом

 Усі заявки

 ПОВИННІ

 стосуватись енергетики.      Розглядатимуться проекти

з усіх галузей науки, зокрема:

 • Біології
 • Хімії
 • Геології
 • Математики
 • Фізики
 • Технічних наук

П’ятниця,

15 липня 2011 року,

о 17.00

за вашінгтонським часом, електронною поштою

 

Див. детальні інструкції в розділах Е та G щодо вимог до заявок і процедури їхнього подання.

 

В. Межі проекту.  Заявки, що подаються на цей конкурс, мають стосуватись прикладних проблем енергетики.

С. CRDF Global рекомендує заявникам звернутись до менеджера програми ПСНП (cgp@crdf.org), якщо вони не впевнені, чи відповідає їхня тематика вимогам конкурсу.

D. Особливі переваги. Основним фактором, що визначатиме можливість фінансування проекту, є його науковий рівень та виконання інших критеріїв, зазначених в розділі ІІ. I.

Перевага також надаватиметься:

 • проектам, що передбачають відрядження членів обох груп;
 • проектам за участю одного або кількох молодих науковців у одній з груп або обох групах. Заохочуються відрядження молодих науковців за проектом.
 • керівникам проектів, які ніколи не отримували фінансування від CRDF Global.

Е. CRDF Global очікує, що отримувачі грантів:

 • опублікують результати досліджень, прямо пов’язаних із грантом ПСНП 2010/2011 року, мінімум у двох (2) міжнародних рецензованих журналах до подання заключного звіту за проектом;
 • вестимуть і подадуть до CRDF Global табель на дослідників, які отримуватимуть індивідуальну фінансову підтримку (ІФП) за проектом;
 • подадуть три звіти кожних півроку, а також заключний звіт.
 • Крім того, CRDF Global заохочує отримувачів грантів, наскільки можливо, брати участь у міжнародних конференціях із прикладних проблем енергетики. Це може бути включено до бюджету вашого проекту. Див. розділ ІІ.К.1.c.  

E. Вимоги.  Кожна заявка має відповідати наступним вимогам:

1. Кожна заявка, що подається до ПСНП, повинна мати одного українського співкерівника та одного співкерівника зі США, кожен з яких повністю відповідатиме за проект у своїй країні, координуючи роботу всіх учасників та організацій.

2. Кожен співкерівник повинен:

а) мати ступінь Ph.D., M.D., або еквівалентний;

б) мати принаймні п’ять (5) наукових публікацій у наукових виданнях, що підлягають незалежному рецензуванню (три публікації, якщо заявник отримав зазначений вище ступінь менш ніж 6 років тому);

в) працювати постійно в цивільній науково-дослідній установі .

3. Український співкерівник має бути громадянином України та постійно проживати в Україні. Всі українські учасники повинні жити в Україні протягом більшої частини періоду гранту.

4. Американський співкерівник і учасники американської групи мають бути громадянами США або постійними жителями США, і повинні мешкати в США під час виконання проекту. Американські аспіранти можуть бути іноземними громадянами, але повинні бути прийняти до аспірантури в акредитованій організації США.

5. Всі проекти повинні бути орієнтовані на невійськові цілі і виконуватись у цивільних науково-дослідних установах.

6. Кожна заявка розглядається незалежно, і тому не може бути частиною або залежати від успіху інших заявок, що подаються за цією програмою.

7. Співкерівники, які мали попередні або діючі гранти CRDF Global, у тому числі гранти СНП, до завершення яких у крайній термін подання заявок залишиться не більше  шести (6) місяців, можуть подавати заявку за цією програмою. Такі заявники повинні вчасно подати до CRDF Global всі необхідні звіти, у тому числі заключні. Див. розділ II.Р.3 нижче.

8. CRDF Global залишає за собою право обмежувати участь  будь-яких осіб та організацій в його програмах. CRDF Global дотримується всіх законів і правил США щодо експортного контролю та участі іноземних громадян і організацій. Політика CRDF Global полягає в тому, щоб не вести справ з установами, щодо яких Урядом США встановлені обмеження, без відповідного дозволу Уряду США.

G. Подання заявок.  Всі заявки мають подаватись в електронній формі через Web-сторінку Програми спільних наукових проектів CRDF Global:     http://proposals.crdf.org/appliedenergy

 

Заявка має бути подана тільки ОДИН раз тільки ОДНИМ із співкерівників проекту. Співкерівники з України та США мають спільно розробити заявку та отримати згоду директора українського інституту і представника американської організації. Коли остаточний варіант заявки буде готовий, вони повинні обрати одного зі співкерівників, який подасть заявку в електронній формі через Web-сторінку CRDF Global.

По закінченні процесу електронного подання український та американський співкерівники одержать повідомлення про отримання заявки. Копію цього повідомлення буде відправлено директору інституту з України та представнику американської організації. Подальші інструкції щодо електронного подання заявок є на зазначеній Web-сторінці CRDF Global.

Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформатизації. Заявники повинні, крім електронного подання з Web-сайту CRDF Global, також подати два (2) друковані примірники заявки англійською мовою і два (2) друковані примірники заявки українською мовою. Кожен із цих примірників повинен починатись із підписаної першої сторінки (Форма А) з підписами українського співкерівника та директора його організації.

Усі друковані матеріали подаються до Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформації: 01601 Київ, бульвар Тараса Шевченка 16, кімната 311, тел. (044) 246-38-34  (координатор проекту Максимова Олена Анатоліївна) в той же термін (за поштовим штемпелем), що й електронне подання заявки.

Спеціальні вимоги для заявників з України

Країна  співкерівника

Вимоги

Конкретизація

Отримувач подання

Україна

 • 2 друковані примірники заявки англійською мовою
 • 2 друковані примірники заявки українською мовою
 • Експертний висновок українською мовою
 • Авторська довідка українською мовою
 • Експертний висновок від української організації, що бере участь у проекті, заявляє про те, що проект може бути опублікований за кордоном.
 • Авторська довідка засвідчує дотримання правил стосовно режиму секретності та патентного права.
 • Рекомендовані форми цих документів можна отримати електронною поштою від Українського представництва CRDF Global (див. Розділ ІІІ).

Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації

Н. Розгляд заявок. Всі заявки будуть перевірені CRDF Global по їх отриманні щодо повноти  та дотримання вимог. Наукове рецензування буде проведено експертними радами і зовнішніми рецензентами, призначеними CRDF Global. У своїх рішеннях експертні ради керуватимуться критеріями оцінки, наведеними в розділі II.І нижче.

Надання грантів залежить від виділення коштів установами Уряду США, що спонсорують цей конкурс. За результатами попередніх конкурсів, середній рівень успіху становить 8-10%. Всі рішення CRDF Global є остаточними.

І. Критерії оцінки. Експертні ради і зовнішні рецензенти користуватимуться в оцінці проектів за цією програмою наступними критеріями.

1. Технічний рівень: чи пропонуються в проекті нові методи; наскільки окремі елементи плану досліджень відповідають його цілям.

2. План досліджень: технічна реалістичність запропонованого плану, практичність менеджменту, адекватність наявних ресурсів, як технічних, так і фінансових.

3. Вплив досліджень: вірогідність того, що реалізація проекту приведе до появи нових знань, що матимуть істотній вплив на одну або кілька галузей науки, або  того, що результати проекту стануть основою нової або вдосконаленої технології.

4. Рівень персоналу: кваліфікація дослідників та інших учасників, сильні та слабкі сторони обох партнерів, а також збалансованість співпраці та розподіл вигід від партнерства.

5. Вплив на освіту та інфраструктуру: створення нових можливостей для персоналу (участь молодих науковців, дослідників з університетів, жінок), спільне використання обладнання різними установами, довгострокові позитивні впливи в соціальних, економічних та екологічних питаннях у відповідних країнах.

При однаковому науковому рівні перевага надаватиметься проектам, в яких беруть участь науковці, що раніше працювали в галузі озброєння.

J. Зміст заявки. Всі заявки повинні бути написані англійською мовою. Радимо всім заявникам познайомитись із сторінкою "Типові запитання щодо подання заявки ПСНП": http://www.crdf.org/focusdocs/focusdocs_show.htm?doc_id=428393 Подивіться зразки заповнених форм та приклади того, як уникати типових помилок.

Кожна заявка повинна включати всі наступні елементи. Тільки такі заявки будуть розглядатись. Всі заявки повинні бути надруковані англійською мовою через один інтервал, з полями в 1 дюйм з усіх сторін і нумерацією сторінок у правому верхньому куті. Має використовуватись шрифт Arial або подібні йому, не менші 10 pt.

Слід використовувати електронні шаблони форм А-D, підготовлені CRDF Global. Ці шаблони подані в кінці цього оголошення. Див. <Список документів, необхідних для подання заявки> в кінці Розділу ІІІ.

Жодна заявка не може використовувати шрифт, менший за 10 pt Arial. Шрифт Times New Roman 10 pt НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

 

 • Титульний аркуш (Форма А) з основною інформацією про проект,  українського співкерівника, українського директора інституту, американського співкерівника, а також представника американської організації. Представник американської організації - особа, яка буде вести переговори з контрактних і фінансових умов у випадку надання гранту. Ця інформація також має бути введена під час електронного подання заявки.

 

CRDF Global вимагає, щоб Форму А підписали як український співкерівник, так і директор українського інституту.

 

 • Резюме. Стисло, в одному абзаці, підсумуйте суттєві аспекти проекту, особливо його цілі, методи і потенційні результати.
 • Опис проекту (максимум 8 сторінок, включаючи будь-які графіки, діаграми, фото та бібліографію). Опишіть:

а) підхід, цілі, основні етапи і критерії успіху, які вживатимуться в проекті;

b) чітко сформульований графік роботи по кварталах, із зазначенням усіх задач і цілей проекту;

с) за рахунок яких індивідуальних або спільних спроможностей  дослідницьких груп із США та України проект може бути виконаний, яка робота в цьому напрямі виконувалась раніше членами груп (тут слід описати попередні гранти CRDF Global); див. Розділ ІІ.P.3 "Зауваження про запити на відновлення фінансування" нижче;

d) очікувані результати проекту у співставленні з критеріями CRDF Global, переліченими в розділі ІІ.I;

e) порівняння проекту з іншими поточними дослідженнями у відповідній галузі;

f) обладнання, що буде використано, з особливим обгрунтуванням запитів на закупівлю обладнання за рахунок CRDF Global;

g) як співкерівники із України та США будуть координувати виконання проекту і регулярно оцінювати ход його виконання. Кожен проект має передбачати значне, істотнє співробітництво між групами з України та США. Необхідно описати мету і тривалість усіх закордонних відряджень, які плануються в межах проекту.

 • Біографії співкерівників з України та США. Заявка має містити біографіїі, в межах однієї сторінки для кожного зі співкерівників, із зазначенням прізвища, звання, відомостей про освіту, поточного і попередніх місць роботи з відповідними датами, спеціальності і останніх публікацій, пов’язаних з проектом. Кожен із співкерівників повинен мати принаймні 5 публікацій, пов’язаних з проектом (три публікації, якщо заявник отримав ступінь Ph.D., M.D., або еквівалентний менш ніж 6 років тому).
 • Дані про персонал з України та США (Форма В). Прохання заповнити цю форму для кожного учасника з України та США, в тому числі дослідників, інженерів, техніків, студентів та аспірантів, адміністративного персоналу та субпідрядників.

Форма В має займати не більше, ніж півсторінки; дві форми В повинні вміститись на одній сторінці.

Форма В стосується тільки додаткового персоналу: співкерівники не повинні її заповнювати щодо себе. У відповідному розділі, пов’язаних з проектом. Вся інформація в Формі В, у тому числі список публікацій, подається англійською мовою.

Персонал зі США не зобов’язаний подавати інформацію щодо дати народження.

 • Біографії українського та американського персоналу. На додаток до Форми В подається детальна біографія кожного учасника проекту, із зазначенням відомостей про освіту, поточного і попередніх місць роботи з відповідними датами, спеціальності, а також список наукових публікацій.
 • Бюджет (Форма С). Бюджет подається згідно з формою С. Подається один бюджет (форма С) на весь період гранту. Інформація, що включається до Форми С, описана у бюджетній інструкції (Додаток 3).

Зауваження про зустрічне фінансування та інші внески. CRDF Global заохочує зустрічне фінансування за його програмами з метою максимізувати ресурси, що надаються підтримуваним проектам. За цією програмою зустрічне фінансування вимагається від комерційних компаній, що подають заявку за програмою. Загальні інструкції із зустрічного фінансування та інших внесків подані в Додатку 2 до цього оголошення про програму, а також на Web-сторінці CRDF Global: http://www.CRDF Global.org/policies/policies_show.htm?doc_id=318877

 

 • Опис бюджету. Окремий аркуш, на якому має бути описаний кожний пункт бюджетних витрат. На цьому аркуші повинно бути ясно позначено “Опис бюджету”. Про інформацію, що детально подається в описі бюджету, див. “Дозволені витрати” в розділі ІІ.К та бюджетну інструкцію (Додаток 3). Кожна запитувана одиниця обладнання вартістю понад 1000 доларів США має бути обгрунтована в описі бюджету.
 • Заява про іншу підтримку (Форма D). Обидва співкерівники мають заповнити Заяву про іншу підтримку (Форма D), перелічивши поточні та очікувані джерела підтримки, крім тих, про які вже сказано у розділі “Зустрічне фінансування з джерел, відмінних від CRDF Global” бюджету. Заявники з грантами з американських урядових джерел, таких, як ННФ або НІОЗ, повинні ясно визначити цю підтримку, вказати номер гранту та його тривалість.

Якщо у спів керівника іншої підтримки нема, зазначте його/її прізвище і вкажіть “нема” на цій сторінці. Якщо заявка подана також до іншої організації, ясно вкажіть на це у Формі D.

 • Заява про партнерство американського співкерівника. Американський співкерівник має подати підписану заяву на бланку організації зі засвідченням своєї згоди на співробітництво. Сканована копія цієї заяви включається до заявки при її поданні до CRDF Global. Приклад Заяви про партнерства можна знайти в Додатку 4. Заяву про партнерство треба буде ввести як окремий документ у процесі електронного подання заявки.

К. Дозволені витрати. Заявки на суму, що перевищує 88 тис. доларів США, CRDF Global розглядати не буде. У випадку присудження гранту бюджет проекту може бути переглянутий персоналом CRDF Global.

За умовами програми дозволяються наступні витрати:

 • Витрати української групи. Підтримка щодо витрат української групи не може перевищувати 72 тис. доларів США. Жодні українські податки не можуть включатись до бюджету, що подається до CRDF Global. Серед дозволених витрат:

а.  Індивідуальна фінансова підтримка.  Індивідуальна фінансова підтримка (ІФП) визначається як виплати індивідуальним учасникам проекту для підтримки роботи, що виконується за проектом (тобто вартість праці). CRDF Global обчислює ІФП виходячи із затрат часу та професійного рівня кожного учасника. Для учасника, повністю зайнятого у проекті, місяць складається з 20 днів, день - з 8 робочих годин. Запит на ІФП в бюджеті має бути пропорційною прямим затратам праці кожної особи на роботу в проекті. Фактична індивідуальна фінансова підтримка базуватиметься на затратах праці за звітний період, але не може перевищувати місячних максимумів, зазначених нижче, а також загальних сум, зазначених у бюджеті гранту.

Затрати праці керівника проекту і дослідників (інженерів) не можуть перевищувати 75% усього робочого часу за період проекту. Тому для гранту на 2 роки ІФП для цих посад розраховується виходячи із затрат праці не більше 360 днів або 2880 годин.

b. Обладнання, матеріали та послуги. Кошти на наукове обладнання, в тому числі комп’ютери і телекомунікаційне устаткування і послуги, передплата на наукові журнали і телекомунікаційні послуги, закупівля реактивів та інших матеріалів, що використовуються в дослідженнях. Кожен предмет вартістю понад 1 тис. доларів США повинен бути описаний і обгрунтований в Описі бюджету.

Якщо проект передбачає послуги професійних консультантів чи провайдерів - адвокатів, патентних консультантів тощо, ці послуги мають бути детально описані в Описі бюджету, з обгрунтуванням їхньої необхідності для успішного виконання проекту.

c. Відрядження. Вартість проїзду та добові для наукових відряджень українських учасників проекту. CRDF Global активно підтримуватиме відрядження до лабораторії партнера. Кошти, заплановані для відряджень, можуть також бути використані для поїздок у межах Євразії. Можлива також обмежена підтримка відряджень на міжнародні наукові конференції. При підготовці бюджету слід виходити з наступного:

 • Поїздки за кордон. Відряджені за підтримки CRDF Global повинні купувати найдешевші з можливих авіабілети в обидва кінці з Євразії. Необхідно дотримуватись вимог закону "Fly America Act". Щодо подальшої інформації див. http://www.CRDF Global.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291723 .
 • Норми витрат. При підготовці бюджету слід дотримуватись наступних правил щодо добових; див.  http://www.gsa.gov/portal/category/21287щодо відряджень українських отримувачів грантів до США.
 •  Стосовно інших відряджень за кордон див. http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.

Зазначені там норми витрат включають оплату готелю, харчування та різних витрат. Медичне страхування є обов’язковим у всіх відрядженнях за грантами CRDF Global і має включатись до бюджету на додаток до коштів на відрядження. Вартість віз належить до дозволених витрат і може бути включена до бюджету заявки. Максимальний період перебування за кордоном для будь-якого відрядженого за підтримки CRDF Global - вісім місяців за весь термін гранту. Тривалість однієї поїздки не може перевищувати чотири місяці. Також важливо подати обгрунтування та опис усіх планованих поїздок в Описі бюджету.

d. Допоміжна співпраця.

Допоміжні організації - установи, відмінні від організацій, де працюють співкерівники зі США  та України, які беруть участь у пропонованому проекті, отримуючи підтримку за грантом CRDF Global. Допоміжна співпраця може бути у формі субконтракта і може передбачати будь-які дозволені витрати, перелічені в цьому розділі. Персонал і обладнання, зайняті у допоміжній співпраці, мають бути перелічені та описані в заявці. Для кожної допоміжної співпраці слід подавати окреме обгрунтування в описі бюджету. Учасники з допоміжних організацій повинні бути громадянами України, а ці організації - розміщуватись в Україні.

е. Підтримка організацій. В бюджетах українських грантоотримувачів мають бути пердбачені виплати організаціям, де вони працюють, в обсязі 10% від усіх витрат української дослідницької групи.

f. Адміністративні керівники. “Адміністративний керівник” - це особа, яка має пряму адміністративну владу над керівником проекту і працює в тому ж відділі, лабораторії або підрозділі. CRDF Global загалом не підтримує участі адміністративних керівників у заявці в будь-якій ролі, що передбачає індивідуальну фінансову підтримку. Щодо отримання дозволу на участь адміністративного керівника у проекті див. інструкцію CRDF Global:

http://www.CRDF Global.org/policies/policies_show.htm?doc_id=311224 .

2. Витрати американської групи. Підтримка американської групи не може перевищувати 16 000 доларів США. За коштами для американської групи можуть звертатись університети, неприбуткові або державні установи США. Американські групи з комерційних компаній не можуть звертатись за коштами від CRDF Global. Як зазначено в Додатку 2, такі компанії мають самі покривати витрати американської групи, а також 10% витрат Євразійської групи, у вигляді грошей, матеріалів або інших внесків; обсяг цих витрат має бути вказаний в бюджетній Формі С та описі бюджету проекту.

CRDF Global надаватиме кошти, тим, хто має на це право, за принципом відшкодування витрат. Дозволені витрати:

 

а. Витрати на відрядження. Вартість білетів і добові для наукових відряджень до  Євразії американських учасників проекту в зв’язку з останнім є дозволеними витратами і мають бути описані в Описі бюджету. Усі відрядження американського персоналу, підтримувані CRDF Global, мають відбуватись із дотриманням вимог "Fly America Act". Стосовно подальшої інформації див. http://www.CRDF Global.org/policies/policies_show.htm?doc_id=291723 .

Добові для американських учасників, відряджених за кордон, не повинні перевищувати рівнів, визначених урядом США, див. http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.

b. Матеріали та послуги. До 5 тис. доларів США на рік, але не більше 10 тис. доларів США за весь період гранту. Крім матеріалів і послуг, допускається закупівля витратного обладнання, термін амортизації якого не перевищує термін гранту.

с. Аспірантська стипендія. Американська група може звернутись за індивідуальною фінансовою підтримкою аспіранта, що входить до складу групи. Аспірантська стипендія може включати плату за навчання і додаткові пільги. Для аспіранта, ім’я якого ще не відоме, але участь якого планується, чітко зазначте його/її участь в описі бюджету. У Формі С слід записати “Запланований аспірант”.

CRDF Global не надає індивідуальної фінансової підтримки іншим членам групи, а також не підтримує закупівлю капітального устаткування для американської групи.

 

d. Адміністративні виплати. Для покриття витрат на адміністрування гранту CRDF Global американській організації дозволяється звертатись за сумою в обсязі до 10% витрат американської групи. Разом з останніми, ця сума не повинна перевищувати 16 тис. доларів США, дозволених для використання американською стороною.

L. Інтелектуальна власність. CRDF Global не претендує на право інтелектуальної власності за будь-яким грантом. CRDF Global зацікавлений передусім у справедливому розподілі інтелектуальної власності. Обидві сторони мають знати і дотримуватись законодавства своїх країн і правил щодо інтелектуальної власності, зокрема стосовно грантів на дослідницькі проекти.

M.  Умови адміністрування гранту. Інструкції щодо правил і процедур CRDF Global стосовно фінансового та контрактного менеджменту грантів CRDF Global, у тому числі щодо конфлікту інтересів, можна знайти в електронній бібліотеці на сайті CRDF Global:

http://www.CRDF Global.org/granteeinfo/ .

 

N. Конфлікт інтересів. CRDF Global вимагає від усіх керівників проектів та їхніх організацій дотримання навищих етичних принципів в усіх питаннях, пов’язаних із грантами CRDF Global. Інструкції CRDF Global щодо конфлікту інтересів детальніше викладені на Web-сторінці http://www.CRDF Global.org/policies/policies_show.htm?doc_id=296472 .

O. Конфіденційність. CRDF Global розглядатиме всі заявки як конфіденційний матеріал і вимагатиме від членів експертних рад і рецензентів дотримання конфіденційності заявок. Однак авторам заявок можна порадити, що успішні заявки будуть розглядатись як відкриті. Тому, якщо на думку авторів, в заявці є інформація, що складає комерційну таємницю і не призначена для розповсюдження, вона має бути чітко позначена у верхній і нижній частинах відповідної сторінки заявки. Ці фрагменти не будуть поширюватись в разі успішності заявки.

CRDF Global надаватиме копії заявок українським установам-партнерам на їхній запит. CRDF Global буде просити, щоб установи-партнери дотримувались тієї ж політики стосовно конфіденційності заявок.

Р. Додаткові документи і спеціальні вимоги. Додаткові документи та спеціальні довідки можуть вимагатись щодо заявок, які містять один із наступних елементів:

  • зустрічне фінансування та участь комерційних компаній (див. Додаток 2);
  • запит про продовження фінансування попереднього або поточного гранту ПСНП.

1. Спеціальне зауваження для заявників, що бажають поновлення фінансування.

CRDF Global прймає нові заявки, що подаються як продовження діючого або попереднього проекту, за умови, що заявники вчасно подали всі квартальні звіти і заключний звіт та виконали всі зобов’язання за грантом. Експерти, що розглядатимуть заявку, одержать усі попередні звіти, в тому числі заключний звіт.

Співкерівники поточних грантів можуть подавати нову заявку, якщо на момент останнього терміну подання заявок залишається не більше 6 місяців до завершення їхнього проекту. Співкерівники та основні учасники можуть подавати більш ніж один проект, однак співкерівник може отримувати більш ніж два фінансування (один раз як співкерівник, другий - як учасник).

Заявки, що є продовженням попередніх проектів, подаються з використанням стандартних форм ПСНП. До опису проекту необхідно включити резюме досягнень попереднього або поточного проекту.

ІІІ.  ІНФОРМАЦІЯ 

        За подальшою інформацією про цю програму прохання звертатись до зазначених нижче офісів CRDF Global. Рекомендується звертатись електронною поштою, це гарантує швидку відповідь.

CRDF Global

Cooperative Grant Programs

1530 Wilson Boulevard, 3rd Floor

Arlington, Virginia 22209

Telephone:  703-526-9720

Fax:  703-526-9721

Email:  cgp@crdf.org

Senior Program Manager:  Stuart Politi

Українське представництво CRDF Global

Україна, 01024, Київ, вул. Богомольця 4, кімн. 134

Тел. (380-44)-253-7223 або (380-44)-256-2543

Факс (380-44)-253-45-77

Директор - Наталія Артюховська

E-mail:  artn@ln.ua

Детальні інструкції щодо вимог до заявок і процедури їхнього подання, будь  ласка, дивіться нижче в додатках.

Оголошення та форми заявок (українською)

Оголошення (англійською)

Форми заявок (англійською)

 
© Адреса представництва
 • Україна, 01024,
 • м. Київ, вул. Богомольця, 4, кімн. 134
 • Тел: (380-44) 253-7223
 • Факс: (380-44) 253-4577
 • Email: science@ln.ua
Privacy Policy
an iapps site